tisdag 6 september 2011

Kilsbergstorp, spökstenar och håriga charmtroll

Igår blev det en oväntad expedition i de Blå Bergen. Ja, oväntat var det väl inte att jag for dit, men dagen bjöd iallafall på lite överraskningar.    De båda bivråkarna som seglade tillsammans mel-lan Kil och Klockham-mar, samt ett fantastiskt bildfynd till min Kilsbergs-bok och projekt...
Och så tog vi en tur till Gårdsjötorp - ett litet klassiskt torpställe ovan-för Frösvidal som Örebo kommun har köpt in och försöker återställa till gammalt kulturlandskap med slåtterängar där skogen hade vuxit upp.
Nu har stubbar bökats bort och frö såtts, och djuren är släppta på inhäg-nat skogsbete. Förr gick ju torparnas kor fritt i Kilsbergen, men denna be-tydligt hårigare art sägs vara duktiga på att äta buskar, vilket kan behövas i dessa igengrodda marker, där mängder av torp lades ned, brändes upp och man planterade skog överallt. En ofattbar kulturslakt för eftervärlden idag.

Arbetsledare Leif Troeng S P R Å K A R med Kilsbergsveteranen Evert

Den gamla timrade torparstugan skall återställas och renoveras, men den nyare, som bara hade 30 år på nacken, gick samma öde till mötes som så många andra av bergsbornas forna hem. Den gick upp rök, och skall nu ersättas med en annan byggning. Återstår att se vad som blir av detta projekt.
Men vi har en annan tanke med vår tur idag. De så kallade Spökstenarna, eller Spyrse Stenar som man sa förr, skall finnas någonstans i dessa krokar, och jag har bett Evert visa vägen.
 Om detta och mycket annat får du läsa så småningom i någon av böckerna, när de kommer ut!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar