onsdag 18 januari 2012

Rötter, identitet och Verklig Framgång

Livsträdet växer, dag för dag. Det vi gör räknas. Det vi gör, skapar ett grenverk av erfarenheter, ett rotsystem av tillhörighet och förankring, i en plats, bland människor, i våra relationer... På en vandring i bergen hittade jag detta naturliga P, skrivet av en levande rot. Jag blev så glad! För mig var det ett tecken på att här hörde jag hemma, här fanns mycket för mig, och jag själv hade även mycket att bringa, ur hela min livslånga ryggsäck av ervarenheter, som fört mig hit, till denna plats, till den jag är idag. Beaktat att vi alla har en begränsad tid på jorden, så räknas varje dag. Inte att GÖRA något, varje dag. Men att VARA, den vi är, och följa den innersta rösten. Dela med oss av det vi kan och förmår, och se, i sanning Se, alla dem som berikar vårt liv. Så möts vi, för att skiljas... och en gång mötas igen. Förhoppningsvis har vi hjälpt varandra på vägen, och delat stunder som är av betydelse. Av värde i hjärtat. För hjärtat är Allt.

 Jag kom att tänka på en definition av Framgång, som i lika hög grad är ett "recept för livet":

 To laugh often and much  Att skratta ofta och mycket
 To win the respect of intelligent people and the affection of children
 Att vinna intelligenta människors respekt och barns tillgivenhet
 To earn the appreciation of honest critics and endure the betrayal of false friends  
 Att förtjäna uppskattning av ärliga kritiker och uthärda falska vänners svek
 To appreciate beauty  Att uppskatta skönhet
 To find the best in others  Att se och finna det bästa i andra
 To leave the world a bit better, whether by a healthy child,
 a garden patch or a redeemed social condition;
 Att lämna världen lite bättre, om det så är genom ett friskt barn,
 en trädgårdsplätt eller förbättrade soiala förhållanden
 To know even one life has breathed easier because you have lived
 Att veta, att åtminstonne ett liv har andats lättare, tack vare att du har levat
 This is to have succeeded  Detta är att ha Lyckats 

    ¤  ¤  ¤  ¤  ¤  ¤  Ralph Waldo Emerson  ¤  ¤  ¤  ¤  ¤  ¤   

 1803 - 1882

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar