onsdag 29 februari 2012

Min SångSköld

Du går inte att avbilda
Inte att efterlikna
Din form är din egen
En lek mellan dag
och natt
Ljus och mörker
Det djupa och det svindlande
Och genom detta gränsland;
en stig av pärlor
från Taos lerhusby
Beströdd av solrosornas
gyllene pollen
som regnade ned över dig
medan jag drömde
om din fullbordan
Min tillblivelse
P å   R i k t i g t
För så magiskt är Livet
Så magisk är du
Så Magisk är Sången
som jag bär i mitt hjärta

Jag ser dig och jag närs, av din inneboende visshet. Intill dig; singor av ljus i mörkret. Så vacker.L å n g t i f r å n   a l l t

ä r   s y n l i g t

f ö r   ö g a t


T ä n k   a t t   d u   h a r   f ö t t s  
u r   m i n a   h ä n d e r !
O c h   u r   e n   o k ä n d ,
o u t t ö m l i g   k ä l l a . . .

/  M a t s o i s e p i n s k i a k i

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar