onsdag 10 april 2013

LIVSVERK och Livsvärk // Vilans besvärjelse

Igår var jag lättad och glad. Först nervös, men sedan uppkarskad. Man får väl ta sig i den turkosfärgade kragen - tänk att färg kan skänka en sådan energi! Intervjuad och fotograferad för hemnejdens helgmagasin. Men helst vill man förmedla inre bilder. Färgerna får avspegla insidan, essansen, av den jag är. Det andra får väl bli som det blir. Mitt kära fina psalmodikon fick vara med. Torvtuffsiga smedjan vid Vallby. Vyn över bergen, vid rävlyan bortåt Ullavi. Solen lyste på oss. Vi slog oss ned vid foten av bergen och språkade om allt det, som lett fram till det jag nu håller i min hand. Mitt livsverk, som förlaget kallar det. Så skulle man visst välja ut två favoritsaker till reportaget/personporträttet. Det hade ingen sagt. Hm... Får man välja sin bok? Sitt kärleksverk, det som fötts ur ens innersta strävan att fånga upp och hedra, förverkliga drömmar och ta sig igenom omöjligheter längs vägen... Ja det fick man. Och så den sotiga kameraväskan, av milrök och äventyr. Det magiska i att kunna fånga och förmedla. Tillvarata och skildra, i all enkelhet. En liten en. Inga objektivstrutar att skruva av och på. Inget alls. Bara en utslagen människas längtan att stiga upp ur sin bädd och ta sig vidare på något sätt. Boken är mitt kvitto. Det gick. Jag kom fram. Men när väntar vilan? Man tar sig upp till bergen, stugan, hänger av sig sjalen och utsmyckningen på hjärtekroken. Förbereder sig på att andas ut. Känna tillfredställelsen i att ha klarat av något viktigt, i andan av att vilja nå ut och dela med sig, trots oviljan att synas och den utlämnade känslan i att en främling sätter ord på vem man är, inför tusentals andra främmande själar. Öppnar famnen för den efterlängtade, välförtjänta vilan. Får något helt annat att ta itu med, som klämmer sig emellan. NÄR får den innersta friden infinna sig? När slutar krånglen stå på kö för att stöka till i livsflödet??? Jag bara undrar. Ville gärna det var Nu.¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Två favoritsaker...
Mitt Livsverk, av förverkligade drömmar, sånger och människor som kommit att betyda så mycket. "Och den sotiga kameraväskan, av milrök och äventyr. Det magiska i att kunna fånga och förmedla. Tillvarata och skildra, i all enkelhet."
 
¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar