tisdag 25 juni 2013

Spotify bjöd upp till Jämtsång på dialekt! // Fäboliv

Om du har lyssnat på Väsen kanske du även gillar det här! menade Spotify när programmet lästes in i datorn i morse. Hm... Klickar. Jo'vars... Men nästa låt - Så härlig! I Jamtlann, med folktrion Triakel. Tramporgel, fiol och sång. Blev kär i detta lilla verk, och delar med mig av det här, med bild från internet. Musiken är komponerad av Ingvar Örner och texten har hans mormor (grandmother), Anna Carlsson, skapat, på dialekten "centraljamska".
Och jag som har anor i jämtland, genom min anfader på morfars sida, svävar iväg på årstidsresa med alla göromål som besjungs däri, och önskar att jag kunde finna texten. Finner den, på youtube :) Här nedan är ett klipp med låten, dock utan sista tonen...

A L L A   B I L D E R   I   D E T T A   I N L Ä G G   Ä R   H Ä M T A D E   F R Å N   N Ä T E TFörsöker mig på lite översättning av innehållet, trots att jag inte är infödingsjämte.
Har du texten i översättning eller kan lista ut något bättre så lämna kommentar!

I   J A M T L A N N

I Jamtlann, der trivs je som alle bæst før der gåre lætt te laeva
Å dagan dom e føjan som n fest, om vårn då bjårskan sava
Då blomman kom opp å gaukjen gel å bonn vænn jorla mae plogja
Då kynnan gaul å gjettran skvel å vill bortt på lauta i skogja.

Just som det låter och lätt å leva i Jämtland...
Och dagarna känns (?) som en fest om våren när björken savar
Då blomman kommer upp och göken gal och bonden vänder jorden med plogen.
Kor och kritter vill ut på skogen (skogsbete)...

 

I buom skull geitmjalka kjeses jamt å ulla skull kales å spinnes.
Te gjaera liman va knapusamt å stråmpan å teljan skull binnes
Maenn når de lei mot kvælla å timen va sein, då gjekk kauken ut øve lauta
Når butausan sto på var senn stein, å lokke heim småfi å nauta.

Buom är väl fäbotiden och gör man visst något med getmjölken jämt
Ullen ska kardas och spinnas och så kanske man stickar strumpor och tröja?
Men när det led mot kväll och timmen var sen då gick kulningen ut över (nejden?)
Kauken kunde väl vara motsvarighet till kulning, lockrop
När fäbojäntorna stod på varsin sten och lockade hem (djuren) för natten?


På myrn de va svettut å hett å dagaman shlo mae lia
Å rakstra holl eett å raka å brett imilla tuvom å via.
I laom sav mae mest som n stokk, fast mya sjångle kring øra
Mae lure in huvu ti n rokk, de va knafft man då shlapp mae høra.

På myren var det svettigt och hett och drängen (dagaman, lejd hand) slog med lie
och så rakade man väl ihop gräset på någe vis, med brett emellan tuvor och vide(?)
I ladan som man mest som en stock fast myggen sjöng kring öronen
Man krångla in huvet i en rock, det var kvavt men då slapp man höra

Om vintren va snøu å kall å lång, så gjekk e no våra te møtes
Å spinnrokk å vevstol skull vae i gång, å kreka skull mjalkes å skjøtes.
Å tånnbrø skull bakas å korven vål gjortt, å sænghalmen trøskes mae shlagun
Om laurdan skull vitgolve skures fortt, før saenn vare halgj ti stugun.

Vintern var snöig och kall och lång men så gick man våren till mötes
Och spinnrock och vävstol skulle vara igång och djuren skulle mjölkas och skötas
Och tunnbröd skulle bakas och korven var gjord och sänghalmen tröskas med slagan
Om lördagen skulle vitgolvet skuras fort för sen var det helg uti stugan

O C H   S Å   H Ä R   L Å T E R   D E T   L I V E :Men bästa Jämtlåten genom tiderna är väl ändå denna? Älskar den intill döden!! =)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar