fredag 23 oktober 2015

Musikalisk och själslig fristad // Hämta KRAFT


Vad är musiken? En kraft som lyfter oss upp. Upp, ovanför vardagens grå strävan. Upp för att sväva och få välbehövligt perspektiv. En farkost som förenar oss med våra känslor och vår kärna. Vår själ. Livet ser inte alltid ut som man önskar, runt omkring. Men det finns en plats, en fristad (som i titeln ovan; Songs of Sanctuary) där vi alltid kan stiga in och finna ro. Finna mening. Finna samhörighet med alla andra själar som också söker sin väg här i livet. Sin mening.
Musik är magisk. Den kan "kamma ut" tovor i håret, om håret symboliserar livstrådar och känslosträngar. Den kan uttrycka vår sorg, vår förundran, vår tacksamhet inför allt det vackra som ändå finns, mitt i allt det där andra. TACK för denna sång! Detta alster. Framdrömt av en skapande människa, förverkligad av flera. Varje stämma är en beståndsdel i den gemensamma farkosten. Kraften i en kör är mäktig. Kraften i gemensam riktning och avsikt är det likaså. Vi är mer än vi tror. I musiken vecklar vi ut våra vingar och blir fria att vara den vi är. Och ännu något mer. Något större, utanför oss själva. Kanske rent av det Gudomliga?


Det finns en plats, som en gång var en sådan Livgivande läkande fristad för mig. Som fick hjärtat att sjunga, som renade och förnyade. Välkomnade. Låt det få bli så igen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar