tisdag 6 mars 2012

Jag bär ett heligt knyte // D R Ö M T I D

Jag reste till dem för att lära och söka sanningen om den jag innerst var. Men jag kom inte tomhänt. Du har ett "Medicinknyte" sa han, som bevarade folkets ceremonier. Ett knyte är det heligaste man kan inneha. En samling kunskap och sånger, meningsfullheter, som man vårdar på bästa sätt. Stammen har flera heliga knyten. Åskmedicinpipans knyte. Bäverknytet. Soldansknytet... Och så de mindre, som hör till de olika sällskapen. Men Du har ett knyte sa han. Du kommer här med famnen full av gåvor och erfarenheter, som du kan dela med dig av. Han berättade om min livsresa, och allt vad jag plockat upp under färden, från olika platser, och olika människor. Det var en förunderlig dag. Jag tänker på orden när jag ser min bild av rökhålet i en kåta vid Gårdsjön i Kilsbergen. Från mitt inre kan jag blicka ut mot ett oändligt universum. Och i denna värld, denna saga och verklighet, finns just jag, med Allt vad jag har att Ge. Det är värdefullt. Det är icke att förglömma. Vi bär alla på en gåva, och meningen är att dessa gåvor, vår Medicin, Kraft, skall komma helheten, vårt folk och vår samtid, till största möjliga nytta och glädje. Så bär jag mitt knyte, med vördnad och tacksamhet. En påminnelse.Från mitt inre kan jag blicka ut mot ett oändligt universum. Och i denna värld, denna saga och verklighet, finns just jag, med Allt vad jag har att Ge.

(Norrskensbilden är hämtad från internet)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar