tisdag 17 juli 2012

Frukost i paradiset // En sommardröm...  S n i f f a   s m u l t r o n

  K ä n n a   L i v e t

  F j ä r i l s y r

  o c h   h u m l e d u m

  N å g o n s t a n s

  p å   v å r   s k ö n a

  J o r d  .  .  .  .  .  .  .


  R e g n s t ä n k . . T i d n i n g . . L j u v   m u s i k . . s t r ö m m a r   u r   e t t   f ö n s t e r . .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar