lördag 1 september 2012

Ojnarekampen // Hopp om Livet och Människan


Det finns dom som tar för sig av jorden utan en tanke på konsekvenserna av deras agerande.
Men det finns också de som offrar sin tid och kraft och energi på att stå upp för de skyddsvärda platserna i vår natur som utsätts och står i skottlinjen. Det känns så skönt att veta att de finns.
De människor som kämpar, nu för Ojnareskogen, nästa gång för en annan utsatt plats.
TACK! Det värmer att veta. Någon måste stå upp - för det mest värdefulla vi har.

F ö r   s j ä l v a   L i v e t . 
Visa till Ojnare av Donald Forsberg
Jag hör inte hela texten men det mesta...


Ur dimmorna som vandrar över Ojnarmyrens hed
hörs viskningar, en bön, från gamla släkters led
Där stiger upp från jordens ......
dofterna som öppnar sinnets port mot hävd och sed
Snart bittert klall drar nordanvind i läkedomens ört
som står där blyg vid furans fot, i skydd av hatets vind

Jag vill vara där när molnen går tunga under skyn
Jag vill vara där när ljungen brinner röd
Jag vill drömma bort i dofter av en vild och....
under vilsna tranors flykt mot stjärnors ljus

Du helga jord vid Ojnarmon där frostigt ängsgräs står
Du bär vårt arv ... svunnen tid mot evighetens ljus
Du fredad ört av läkedom mot mörkrets tunga sorg
Där jordens stora jätterop mot höga himlar gå?
Du föder liv av daggens täkt likt tårar på min kind
som skyr den ... djävulen som står vid hagens grind

Jag vill vara där som ljuset i den stora stora natt
Jag vill älska dej som jag aldrig älskat förr
Jag vill sjunga under skyarna på Ojnarskogens hed
Om en längtan, om en oro i mitt bröst

I evig tid för männskans väl du funnits till vår tröst
Jag minns dig väl från unga år, du finns här i mitt bröst
Jag sträcker mina armar högt mot klara blåa skyn
Och jag skriker högt från hjärtats djup
Jag kan ej ta farväl

Jag vill vara där som ljuset i den stora stora natt
Jag vill älska dej som jag aldrig älskat förr
Jag vill sjunga under skyarna på Ojnarskogens hed
Om en längtan, om en oro i mitt bröst
Jag sträcker mina armar högt mot klara blåa skyn
Och jag skriker högt; Jag kan ej ta farväl
I torsdags hölls en stöddemonstration i Örebro.
Saxat från Fältbiologernas hemsida:

- Det här är fruktansvärt. Högsta domstolen måste behandla fallet,
annars kommer vi inte kunna skydda något känsligt område alls i framtiden,
säger Amalia Waldén, som anordnar demonstrationen i Örebro. Kort sagt,
om ett kalkbrott kan tillåtas mellan två Natura 2000-områden, mitt i en
tilltänkt nationalpark - då kan det tillåtas var som helst.
Inga naturvärden går längre trygga, fortsätter hon.
_______

  P O S I T I V T   T I L L Ä G G : 

Mellanskog tar det självständiga beslutet att avvakta med
avverkningen av Ojnareskogen tills högsta domstolen gjort sitt beslut.
Förnuftet och känslan har vunnit en delseger!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar