fredag 28 december 2012

T r ä d s k a p a r e n . . .Idag sänder vi en extra tanke till Gunnar Backlund, som behöver all hälsa och välgång i skrivande stund. Han som smyckat Kilsbergen med besjälade skapelser som slår vakt om det vilda, det vackra och vederkvickelsens outsägligt värdefulla, livsbringande källa. Han som lockat fram Skogaråa och kolare ur träd här och där. Idag sänder vi en extra tanke till konstnären själv.

B i l d e r n a   ä r   t a g n a   v i d   k o l m i l a n   i   L o c k h y t t a n

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar