torsdag 5 september 2013

R I S T A R H Ä L L E N . . .

     
       G r å b e r g

       U r b e r g

       m e d   L a v a s k ä g g


       S k r o v l i g

       Ä r r a d

       L å n g s a m h e t


       V å g o r

       a v   u r t i d

       s a m l a d e

       i   e t t   N u


       F r å g a r   m i g

       t i g a n d e . . .

      
       V e m   ä r   D u ?


________________________________________________________________

Ä n n u   e n   b i l d   f r å n   m i n   v a l l r i s t a r l e t n i n g   i   d a t o r n

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar