lördag 5 oktober 2013

Dagens låt // En minnesvandring i bloggen // Pusta afteval


Regn och ruskväder och tråkigheter att ta tag i, men när man väl förmått sig därtill kan man andas ut, och med gott samvete låta stiltjekänslan få slå rot för ett slag... Tar ett strövtåg i bloggen, tillbaka till sommaren... Tänker att det är som mitt broderi, dessa bilder och tankar på bloggen. Något fel på dataljudet så gick in på Spotify och tryckte på "Hedniskt". Denna låt passar i höstens färgskala. Man får ta på sig hucklet å huka lite inomhus tills krafterna tilltar... Och det gör dom ju, förr eller senare - som i denna låt, framtrollad av en Degerförspöjk (med kollegor för all del) som inte heter Ernst, men behövs ändå. Lite medhårs och mothårs. Olika fason. Detta är min melodi idag.
"Pusta afteval" som torparvännen sa igår, när vi skildes åt. Vila på maten. På Livet... Sången...

___________________________________________________________________________

EFTERTANKE: Denna helg hålls det årliga internationella fältrunologmötet i Dalarna på temat Dalrunor - dvs runbokstäver som dröjt sig kvar i denna trakt ända in på 1900-talet och som bl a förekommer i sk fäbod/vallristningar på stenar och träd. Hm... CDn som låten hämtats ifrån heter Karelia Visa och är inspirerad av runosånger. Om skivan läser jag: Utomlands betraktas Hedningarna som ett nordiskt band. Sångerskorna bor i Finland och sjunger också på finska. Totte Mattsson och Björn Tollin har visserligen familjerna i Dalarna, men musikaliskt hämtar gruppen mycket inspiration från den finska folkmusiken. Även tidigare har de använt sig av runosångerna, den finska kulturens och litteraturens mest urpsrungliga uttryckssätt. Det var runosångerna Elias Lönnrot skrev ner i sitt epos "Kalevala" på 1800-talet och som också markerar starten för den skrivna finskan. Inför "Karelia - Visa" ville Hedningarna inte bara studera gamla uppteckningar. I stället gjorde hela gänget tillsammans med basisten Ulf "Rockis" Ivarsson och fotografen Mattihas Johansson en musikalisk studieresa till den del av Karelen som annekterades av ryssarna under andra värlskriget. Karelen är inte bara runosångens vagga. Under årtionden har finländarna i ryska Karelen levt isolerade och de äldre kan fortfarande sjunga de ursprungliga visorna. Området är oerhört fattigt, vilket också framgår av bilderna i skivans texthäfte...

PS Anders (Norudde, fd Stake) spelar för övrigt moraharpa på min skiva Blå Bergens Sång

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar