lördag 18 januari 2014

J O R D E B O K // Rottrådar och snirkelskrift // Här bor jag!


Jordeböcker. Uppteckningar och kartor, skrifter från 1600-talet, strömmar emot mig genom datorns skärm. Letar... På upptäcktsfärd... HÄR BOR JAG!!! Roosta By och Egor. E litta stuga tittar fram, i ensamt, snudd på ödsligt, majestät, invid svartån. Mycket vatten har runnit förbi, och många liv. Mansåldrar.
Kartan ritades 1655. 300 år senare förvandlades åkermark och gårdsägor till ett unikt utformat bostadsområde, döpt till Stjärnhusen, efter de former som kan skådas från ovan. Gård efter gård efter gård, som utgör en större gård, och så ytterligare en. Med GÅRD menar vi ju idag kringbyggnader med någon lekpark i mitten, så länge vi inte befinner oss "på landet". Här, tack och lov, sluter sig de K-märkta byggnadsslingorna runt två gigantiska gröna lungor, parker med träd, kullar, och så bäcken... På landet var det ju förståss, när kartan ritades. Gränsen mot landet förflyttas hela tiden. Men jorden har vi under oss. En dag kommer vi behöva bryta upp asfalten för att föda alla hungringa munnar på vår jord. "Landet" är bortom staden, men "Jorden" finns alltid under oss. Under asfalten. Under tiden.   Av Jord är du kommen. Jord skall du åter varda.
Jag börjar i Närke men halkar uppåt, till fäbodland, och jag undrar... Hur var det här? Mellan slätt och berg?


Och se bara på denna Ögonfröjd! Sådana vackra bokstäver, smyckade med omsorg och känsla för form.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar