torsdag 25 september 2014

Obama har verkat i det tysta // Upprättelse för indianfolken!
ORÄKNELIGA är de brott mot mänskliga rättigheter som begåtts av den erövrande makten gentemot Nordamerikas ursprungsbefolkning. Inget kan ställa det till rätta. Men de länge länge skriande angelägna kompensationerna har som genom ett mirakel börjt träda in. Miraklet stavas Obamaadministrationen. Ingen tidigare president har på ett sådant vis gått ursprungsbefolkningen till mötes, med respekt och ansvarskänsla. Det är så hedervärt att han nästan förtjänar det fredspris han fick av Nobelkommittén i rena förhoppningen härförleden. Så välgörande! Läkande! Stärkande!
längre tex här
Annan länk här


Ytterst få är medvetna om hur Navajonationen bistått omvärlden genom sitt unika språk. Wikipedia:
 USA:s militär använde under andra världskriget en kod baserad på navajospråket som kryptering för meddelanden över kortvågsradio. Det var framgångsrikt och användandet och skyddandet av koden skildrades i filmen Windtalkers från 2002. (slut citat Wikipedia)

Sedan finns det en annan aspekt av förlikningen som kanske få tänker på. Under mina resor bland indianfolken i USA-Kanada-Alaska har jag flera gånger stött på stammar som fått ekonomisk utdelning, ibland genom fonder som förvaltar oljefyndigheter mm på reservaten. När man blir myndig och får sådan utdelning kräver samhället en fest av personen där alkoholen flödar och dödsolyckor ofta uppstår i dess kölvatten. Att gå från extrem fattigdom som det rör sig om bland Dineh/Navajo till ett ekonomiskt överflöd eller plötsliga tillgångar, är inte alltid givet odelat positivt. Allt som pågår förstärks, och det som pågår är så tragiskt att ingen velat se. Man vill bara se flätorna. Skönheten. Visdomen. Thats it. Vi håller tummarna för att medlen förvaltas på bästa sätt och bringar Hózhó.

http://www.svt.se/nyheter/varlden/navajo-i-jatteforlikning-med-usa
Collagen har jag skapat med bilder från nätet

1 kommentar: