söndag 26 juli 2015

Det brinner en Eld


E L D E N   -   D e n   f ö r n y a n d e   o c h   r e n a n d e .

L å t   l i v s l å g a n   b r i n n a !

L å t   s ä l g p i p e b l u e s e n   s v i r r l a !

D e t   b e h ö v s   -   i   a l l t   d e t t a   e v i n n e r l i g a   r e g n

. . V . .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar