måndag 31 augusti 2015

Commanche Rock Art

Naturens egna skiftningar är alltid det som är vackrast. När människan samspelar med denna, lämnar ett avtryck med intention och avsikt, eftertanke... kan det skapa något värdefullt. Ett samspel mellan naturen och en del av denna; Människan. Ibland tror jag det är bättre att inte HA tillgångar till alla dundermaskiner. Att det blir ett möte av mer primitiv art, men ändå kanske mer sofistikierad. Intonad. Inkännande. Att stiga in i ett Naturrum är en ynnest. Att vistas där är ett ansvar. Att lämna platsen, som den var när man kom. Kanske med Något som förhöjer, skänker mening och djup... Ett Minne.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar