lördag 26 mars 2016

Geoglyfer och petroglyfer // J O R D P E R S P E K T I VGeoglyfer - gigantiska motiv i naturen som knappt kan ses i marknivå men framträder från ovan, ur örnperspektiv. Det finns mycket som är gåtfullt och oförklarligt. Ändå är väl människan den största gåtan av dem alla. Ibland är det nog skönare att begrunda stenformationer och inristade motiv, än att försöka förstå hur folk håller på. Eller inte. Perspektiv är iallafall aldrig fel. Den inskränkte står i bergssluttningen och säger; "här finns inget, dä ä bara inbilskt folk som kan tro." Och dom tror dom har så RÄTT. För dom ser bara från sin egen lilla begränsade vy och nivå. Kan inte zooma ut och se Helheten, och bidra till den, på Bästa och Enklaste sätt. Fast det vore så bitterligen lätt.

Att välja det stängda istället för att bidra till det öppna - vilken obegriplig logik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar